Werkgevers en professionals

Home » Werkgevers en professionals

Werknemers met geldzorgen hebben last van stress en zijn gevoeliger voor fraude en diefstal. Ze zijn vaker ziek en de productiviteit gaat omlaag. Bovendien geeft een loonbeslag de salarisadministratie extra werk.

 

Wat kunt u als werkgever doen?

Steeds vaker worden door werkgevers en instellingen budgetcoaches ingeschakeld, die samen met de medewerker of relatie zoeken naar een passende en persoonlijke oplossing om de financiële situatie weer in balans te brengen.

Wij bieden een kortdurend en intensief coachingstraject: budgetcoaching met als doel een duurzame oplossing te zoeken voor de financiële situatie van de betreffende medewerker. Voor medewerkers met een problematische schuldsituatie is budgetcoaching ontoereikend, hiervoor is een andere aanpak nodig: schuldsanering voor werknemers.

 

Niet alleen medewerkers met lopende financiële problemen kunnen worden geholpen, maar ook medewerkers die financiële problemen dreigen te krijgen of die willen weten of op financieel gebied alles goed is geregeld.

Wanneer een budgetcoach?

Een budgetcoach kan worden ingeschakeld indien er sprake is van financiële zorgen, betalingsachterstanden of wanneer iemand het overzicht over zijn financiële huishouden (tijdelijk) kwijt is.

Hulp nodig? Bel ons

Feiten & cijfers:

 

  • Bijna vier op de vijf organisaties heeft één of meer werknemers met financiële problemen in dienst. Driekwart van hen krijgt te maken met het afwikkelen van loonbeslagen (verwerkingstijd per geval varieert van één tot drie uur).
  • Uit onderzoek is gebleken dat werknemers met financiële problemen tot 20% minder productief zijn dan hun collega’s zonder financiële zorgen.
  • Financiële problemen leiden gemiddeld tot negen dagen extra ziekteverzuim per medewerker.
  • Schuldenproblematiek komt niet alleen voor bij de lagere inkomens: het inkomen van 50% van de huishoudens met schulden is modaal tot bovenmodaal.
  • Medewerkers met financiële problemen zien we op alle mogelijke niveaus in organisaties, en dit heeft altijd consequenties voor het werk. Werkgevers lijden vrijwel altijd schade door verminderd functioneren.

Wij helpen u o.a. met

 

Klik verder op de blokken voor meer informatie. Liever direct een medewerker spreken? Bel dan 06-83563661

Voordelen inschakelen budgetcoach voor werkgevers:

 

Een werkgever is gebaat bij een snelle inschakeling van een budgetcoach indien een medewerker te maken heeft met financiële zorgen, wat zich resulteert in:

  • Een toename van de productiviteit tot 20%;
  • Het aantal verzuimdagen zal afnemen;
  • Indien de loonbeslagen wegvallen betekent dit minder administratieve belasting voor de salarisadministratie;
  • Daarnaast zal de medewerker meer betrokken en loyaal zijn;
  • En tot slot heeft het een positief effect op de werkvloer doordat de medewerker meer ontspannen is.

 

Herken de signalen bij medewerkers

Zorg voor een productieve sfeer in uw bedrijf

Heeft één van uw werknemers last van financiële zorgen? Dan is het aan te raden om op tijd professionele hulp in te schakelen. Heeft u nog vragen?

Hulp nodig? Bel ons Stuur ons een mail