Home » Disclaimer

DISCLAIMER

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker. De toepassing van de informatie en de gevolgen van aan de hand daarvan vastgelegde afspraken hangen af van ieders persoonlijke situatie. De informatie kan niet worden gehanteerd als een vervanging van persoonlijk advies. Verder bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd of niet meer juist is. Ook voor typefouten en onvolledigheden op onze website kan niet worden ingestaan. InBalans BudgetHulpNederland wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op haar website af.

 

Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover InBalans BudgetHulpNederland geen controle heeft. InBalans BudgetHulpNederland draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van desbetreffende informatie.

 

Wanneer de eigenaar van een website bezwaar maakt tegen het feit dat via onze website een specifieke hyperlink is opgenomen naar zijn of haar website, zal InBalans BudgetHulpNederland in overleg treden met deze eigenaar en desgewenst de desbetreffende hyperlink van onze website verwijderen.

 

Copyright, © 2015, InBalans BudgetHulpNederland

 

Alle intellectuele eigendomsrechten op www.BudgetHulpNederland.nl komen in beginsel uitsluitend toe aan InBalans BudgetHulpNederland. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van onze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van InBalans BudgetHulpNederland. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

InBalans BudgetHulpNederland B.V.,

Willem Alexanderlaan 43, 4532 DB Terneuzen.