Schuldsanering

Home » Schuldsanering

Soms is er sprake van een problematische schuldsituatie. Dat is het geval als er geen betalingsregelingen meer getroffen kunnen worden voor de totale schuldenlast, of als er geen mogelijkheid bestaat om de schulden binnen een periode van 36 maanden af te betalen. Ook in deze situatie kunnen wij u van dienst zijn.

 

Onze werkwijze is dan als volgt:

Stabilisatie

Indien er sprake is van een problematische schuldsituatie wordt eerst onderzocht of er sprake is van een gezonde balans tussen de inkomsten en uitgaven. De financiële situatie wordt gestabiliseerd.

Wanneer een budgetcoach?

Een budgetcoach kan worden ingeschakeld indien er sprake is van financiële zorgen, betalingsachterstanden of wanneer iemand het overzicht over zijn financiële huishouden (tijdelijk) kwijt is.

Hulp nodig? Bel ons

Oplossing schulden

Vervolgens wordt gezocht naar een oplossing voor de bestaande schulden. Onze schuldhulpverleners bemiddelen bij het tot stand brengen van een betalingsregeling, en onderzoeken samen met u of herfinanciering wellicht mogelijk is. Ingeval van herfinanciering worden de schulden volledig afgelost middels het aangaan van een geldlening bij een (krediet)bank of bij familie of vrienden. Het voordeel hiervan is dat de lasten lager worden, er wordt immers niet langer door meerdere schuldeisers rente en kosten in rekening gebracht, en bovendien geeft het een duidelijk overzicht van de schuldenlast, zowel waar het betreft het aantal schuldeisers als de omvang van de bestaande schuldenlast.

Wij helpen u o.a. met

 

Klik verder op de blokken voor meer informatie. Liever direct een medewerker spreken? Bel dan 06-83563661

Het kan zo zijn dat 100% betaling van de schulden niet haalbaar is binnen een termijn van 36 maanden. In die situatie kan een schuldregeling uitkomst bieden. Eerst zal worden geprobeerd om zelf een schuldregeling te treffen met de schuldeisers, zijnde een minnelijke schuldsaneringsregeling. Lukt dit niet, dan kan een verzoekschrift tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling worden ingediend bij de rechtbank.

Zorg voor een productieve sfeer in uw bedrijf

Heeft één van uw werknemers last van financiële zorgen? Dan is het aan te raden om op tijd professionele hulp in te schakelen. Heeft u nog vragen?

Hulp nodig? Bel ons Stuur ons een mail