Herken de signalen bij medewerkers

Home » Veelgestelde vragen » Herken de signalen bij medewerkers

Onderzoek van het Nibud wijst uit dat bijna vier op de vijf werkgevers één of meer medewerkers met schulden in dienst heeft. Driekwart van hen krijgt te maken met het afwikkelen van loonbeslagen.

 

Schuldproblemen zorgen onder meer voor stress, verminderde productiviteit en toenemend ziekteverzuim en frauderisico’s. Daarom is het van belang financiële problemen bij medewerkers snel te herkennen, bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Signalen die (kunnen) duiden op financiële zorgen bij een medewerker zijn:

  1.  Loonbeslag
  2.  Toename (kortdurend) ziekteverzuim
  3.  Verzoek om lening of voorschot
  4.  Werknemer leent geld van collega’s
  5.  Werknemer belt onder werktijd met schuldeisers en deurwaarders
  6.  Fraude en diefstal
  7.  Verzoek om extra werkuren
  8.  Werknemer is stressgevoelig of heeft concentratieproblemen

Wanneer een budgetcoach?

Een budgetcoach kan worden ingeschakeld indien er sprake is van financiële zorgen, betalingsachterstanden of wanneer iemand het overzicht over zijn financiële huishouden (tijdelijk) kwijt is.

Hulp nodig? Bel ons

Niet alleen medewerkers met lopende financiële problemen kunnen worden geholpen, maar ook medewerkers die financiële problemen dreigen te krijgen of die willen weten of op financieel gebied alles goed is geregeld.

 

Werkgeverstips bij loonbeslag

Wij helpen u o.a. met

 

Klik verder op de blokken voor meer informatie. Liever direct een medewerker spreken? Bel dan 06-83563661

Zorg voor een productieve sfeer in uw bedrijf

Heeft één van uw werknemers last van financiële zorgen? Dan is het aan te raden om op tijd professionele hulp in te schakelen. Heeft u nog vragen?

Hulp nodig? Bel ons Stuur ons een mail