check-circle

Wat zeggen onze klanten

Lino de Jong

"Dankzij het budgetcoachingstraject waaraan een van onze medewerkers heeft kunnen deelnemen is de stabiliteit in zijn gezin en de rust op onze werkvloer weer teruggekeerd."

Lees meer
Familie Klaasen, Middelburg

"Door Jennifer van InBalans Budget Hulp Nederland ziet het er voor ons in financieel opzicht veel beter uit. Door een aantal zorgen uit handen te nemen kregen we net dat stukje rust wat wij zo nodig hadden."

Lees meer

Over Budget Coaching

Budgetcoaching is het kortdurend begeleiden en coachen van mensen, die het lastig vinden om op een verantwoorde manier met hun geld om te gaan of door verschillende oorzaken op financieel gebied vastlopen.

Het doel van budgetcoaching is dat men weer zelfstandig de eigen financiën kan beheren, en daarbij blijvend verantwoorde keuzes maakt. Financiële zelfredzaamheid staat steeds voorop.

exclamation-circle

Veelgestelde vragen

Wat is budgetcoaching?

Budgetcoaching is het bieden van tijdelijke begeleiding en ondersteuning aan cliënten die het lastig vinden om op een verantwoorde manier met hun geld om te gaan, of als zij op financieel gebied vastlopen en er bijvoorbeeld betalingsachterstanden of schulden (zijn) ontstaan.

Het doel van budgetcoaching is het weer zelfstandig beheren van de financiën, waarbij blijvend verantwoorde keuzes worden gemaakt. Financiële zelfredzaamheid staat voorop.

Lees meer

Wanneer budgetcoaching?

Een budgetcoach kan worden ingeschakeld indien er sprake is van financiële zorgen, betalingsachterstanden of wanneer iemand het overzicht over zijn financiële huishouden (tijdelijk) kwijt is.

Lees meer

Wat doet een budgetcoach?

De budgetcoach begeleidt de cliënt tijdelijk, zorgt samen met de cliënt voor een gezonde en blijvende balans tussen inkomsten en uitgaven en indien nodig voor een oplossing voor de betalingsachterstanden of schulden. Hierdoor worden (verdere) financiële problemen voorkomen en de financiële zelfredzaamheid vergroot.

Lees meer

Herken de signalen bij medewerkers

Steeds meer medewerkers hebben te maken met financiële problemen. Hoewel werkgevers daarmee niet altijd acuut worden geconfronteerd door bijvoorbeeld een uithuiszetting of loonbeslag, lijden ze vrijwel altijd schade.

Medewerkers met schulden of financiële zorgen komen voor in iedere organisatie, het speelt zich af op alle mogelijke niveaus en heeft altijd consequenties voor het werk. Het is dan ook van belang als werkgever tijdig de signalen te herkennen van financiële problemen bij medewerkers, zodat geholpen kan worden bij het oplossen ervan.

Lees meer

Werkgeverstips bij loonbeslag

Werknemers melden zich steeds vaker ziek als gevolg van financiële zorgen of schuldproblemen. Geconstateerd is dat psychisch verzuim vaak financieel gerelateerd is in plaats van dat er een medische oorzaak is. Maar liefst één op de zes verzuimgevallen heeft als achterliggende oorzaak een financieel probleem.

Steeds meer werkgevers zijn bereid hun medewerkers de helpende hand te bieden door het inschakelen van een budgetcoach, wat leidt tot een lager verzuim, een hogere productiviteit, minder administratieve belasting en een meer gemotiveerde en loyale werknemer.

Lees meer

Wat is loonbeslag?

Als er schulden zijn kan er door een deurwaarder, namens een schuldeiser, beslag worden gelegd op het loon van de werknemer.

Lees meer

Wat is een minnelijke schuldsanering?

Bij problematische schulden kan een schuldsaneringstraject uitkomst bieden. Daarvan is sprake indien de schulden niet op eigen kracht binnen een termijn van drie jaar kunnen worden afgelost.

Ingeval van een minnelijke schuldsanering wordt geprobeerd om zelf een regeling te treffen met de schuldeisers. Er zijn dan twee mogelijkheden: er wordt gekozen voor schuldbemiddeling of een saneringskrediet.

Lees meer

Wat is een wettelijke schuldsanering (Wsnp)?

Als de minnelijke schuldsanering niet is gelukt, dan biedt de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) misschien de oplossing voor u. Wie toegelaten wil worden tot de Wsnp, stuurt een verzoek naar de rechtbank. Als de rechter u toelaat, komt u terecht in het wettelijke schuldsaneringstraject.

Lees meer