Wat is een wettelijke schuldsanering (Wsnp)?

Home » Veelgestelde vragen » Wat is een wettelijke schuldsanering (Wsnp)?

De Wsnp duurt drie jaar. Een door de rechtbank aangestelde bewindvoerder controleert in die drie jaar of u doet wat u moet doen. In de tussentijd betaalt u zoveel mogelijk schulden af door maandelijks een bedrag te storten op een rekening bij de bewindvoerder.

 

Wie alles goed heeft gedaan, krijgt na drie jaar een schone lei. Dit betekent dat de schuldeisers de restschuld niet meer op kunnen eisen. De schulden die dan nog openstaan, hoeft u niet meer te betalen.

Hoe komt u in de Wsnp?

Als u de Wsnp in wilt, stuurt u een verzoek aan de rechtbank. Onze schuldhulpverleners kunnen u daarbij helpen. U wordt alleen toegelaten als u zelf niet meer uit de financiële problemen komt en als de minnelijke schuldsanering niet is gelukt.

 

Verder controleert de rechter of:

  • de schulden niet zijn ontstaan door fraude, een misdrijf of onverantwoord gedrag;
  • u niet al in de Wsnp zit;
  • u niet in de afgelopen tien jaar in de Wsnp heeft gezeten;
  • u bereid bent zich te houden aan de verplichtingen van de wet;
  • u zich drie jaar lang maximaal wilt inspannen om de schuldeisers terug te betalen.

Wanneer een budgetcoach?

Een budgetcoach kan worden ingeschakeld indien er sprake is van financiële zorgen, betalingsachterstanden of wanneer iemand het overzicht over zijn financiële huishouden (tijdelijk) kwijt is.

Hulp nodig? Bel ons

Uw plichten tijdens de Wsnp

Indien u wordt toegelaten tot de Wsnp krijgt u een aantal verplichtingen opgelegd, waar u zich aan moet houden:

  • u mag geen nieuwe schulden maken of betalingsachterstanden laten ontstaan;
  • indien mogelijk moet u (fulltime) werken of actief solliciteren naar betaald werk;
  • u moet veranderingen in uw situatie melden aan de bewindvoerder;
  • en u moet werken aan ‘uw probleem’, wat de oorzaak is van het ontstaan van de schulden.

Wij helpen u o.a. met

 

Klik verder op de blokken voor meer informatie. Liever direct een medewerker spreken? Bel dan 06-83563661

Zorg voor een productieve sfeer in uw bedrijf

Heeft één van uw werknemers last van financiële zorgen? Dan is het aan te raden om op tijd professionele hulp in te schakelen. Heeft u nog vragen?

Hulp nodig? Bel ons Stuur ons een mail