Werkgeverstips bij loonbeslag

Home » Veelgestelde vragen » Werkgeverstips bij loonbeslag

Bijna 80% van de werkgevers heeft één of meer medewerkers met financiële problemen in dienst. Driekwart van hen krijgt te maken met het afwikkelen van loonbeslagen, wat per geval minstens één uur verwerkingstijd kost.

 

Schuldenproblematiek komt zeker niet alleen voor bij de lagere inkomens; het inkomen van 50% van de huishoudens met schulden is modaal tot bovenmodaal.

 

Indien er loonbeslag wordt gelegd speelt de werkgever een sleutelrol. Een aantal tips voor werkgevers indien zij geconfronteerd worden met loonbeslag:

Wees discreet

Berg de documenten die zijn ontvangen op zodat deze niet zichtbaar zijn voor anderen binnen de organisatie en behandel de informatie vertrouwelijk. De medewerker zal dat zeer op prijs stellen. Is er een salarisadministratie met meerdere werkgevers? Stel dan een protocol op voor hoe er moet worden omgegaan met een loonbeslag.

Wanneer een budgetcoach?

Een budgetcoach kan worden ingeschakeld indien er sprake is van financiële zorgen, betalingsachterstanden of wanneer iemand het overzicht over zijn financiële huishouden (tijdelijk) kwijt is.

Hulp nodig? Bel ons

Wees alert

Loonbeslag bij een medewerker kan duiden op meer (financiële) problemen. In sommige gevallen is dit het topje van de ijsberg. Als werkgever is het belangrijk alert te zijn op de gemoedstoestand van de medewerker. Schulden brengen veelal stress met zich mee. Vaak heeft de schuldenproblematiek ook zijn weerslag op de thuissituatie. Dit is direct van invloed op de productiviteit en het gedrag op de werkvloer. Hoe moeilijk het vaak ook kan zijn, probeer als werkgever tijdig te signaleren hoe de medewerker in zijn vel zit.

Wij helpen u o.a. met

 

Klik verder op de blokken voor meer informatie. Liever direct een medewerker spreken? Bel dan 06-83563661

Wees behulpzaam

Een werkgever kan niet de financiële problemen van de medewerkers oplossen, maar wel de helpende hand bieden. Dit kan bijvoorbeeld door het inschakelen van een budgetcoach, die samen met de medewerker zoeken naar een passende en persoonlijke oplossing om de financiële situatie weer in balans te krijgen. Essentieel is dat de werkgever zo vroeg mogelijk met de medewerker in gesprek gaat over de mogelijke financiële problemen. Naarmate de schuldproblematiek langer voortduurt, neemt het risico toe dat de werkgever er schade door lijdt.

Zorg voor een productieve sfeer in uw bedrijf

Heeft één van uw werknemers last van financiële zorgen? Dan is het aan te raden om op tijd professionele hulp in te schakelen. Heeft u nog vragen?

Hulp nodig? Bel ons Stuur ons een mail