Wat is loonbeslag?

Een loonbeslag wordt meestal gelegd als de medewerker niet meer aan zijn financiƫle verplichtingen kan of wil voldoen. Het bedrag wordt direct via de werkgever ingehouden op het salaris.

Hoe hoog het loonbeslag is, is in iedere situatie anders. Uiteraard moet men rekening houden met de wettelijke beslagvrije voet (minimaal 90% van het bijstandsinkomen). Deze beslagvrije voet is het deel van het inkomen waarop geen beslag gelegd kan worden, het bedrag dat als het minimum inkomen wordt gezien en waar de medewerker van moet kunnen rondkomen.

Wettelijk is bepaald dat een werkgever de plicht heeft het loonbeslag uit te voeren. Als de deurwaarder zijn exploot uitbrengt ontvangt de werkgever een uitgebreide vragenlijst betreffende het inkomen van de medewerker en deze lijst moet binnen vier weken ingevuld geretourneerd worden aan de gerechtsdeurwaarder. Het gedeelte van het loon dat onder het beslag valt en wat wettelijk moet worden ingehouden door de werkgever, moet periodiek worden overgemaakt aan de deurwaarder. Doet een werkgever dat niet, dan loopt hij het risico om in gebreke te worden gesteld met eventuele aansprakelijkheid voor de gehele vordering.

Werkgeverstips bij loonbeslag