Wat is budgetcoaching?

Het budgetcoachingstraject kent drie fasen: inventarisatie, coaching en nazorg. Vaak is een aantal gesprekken met een budgetcoach voldoende om de financiën weer in balans te krijgen.

Tijdens het traject wordt onder meer een inkomsten- en uitgavenoverzicht gemaakt, er wordt gekeken of het inkomen op peil is en zonodig wordt ondersteund bij het aanvragen van toeslagen of andere voorzieningen. Ook wordt een eventuele schuldensituatie in kaart gebracht.

Vervolgens wordt geleerd om te budgetteren, veranderingen door te voeren en wordt een oplossing gezocht voor de eventueel bestaande schuldensituatie.

Tot slot wordt geleerd om het budget blijvend in balans te houden.

Wanneer budgetcoaching?

Wat doet een budgetcoach?