Wat doet een budgetcoach?

Voorbeelden van werkzaamheden van een budgetcoach zijn:

  • De budgetcoach helpt bij het opzetten van een overzichtelijke financiële thuis-administratie;
  • De budgetcoach zorgt ervoor dat het inkomen op peil wordt gebracht, door het de cliënt leren aanvragen van inkomensverruimende voorzieningen, zoals toeslagen, belastingteruggaven en kwijtschelding;
  • De budgetcoach geeft geld besparende tips waardoor er indien nodig bezuinigd kan worden;
  • De budgetcoach maakt samen met de cliënt een maandoverzicht van de inkomsten en uitgaven, waarbij ook aandacht bestaat voor reserveringen; vervolgens kan een jaaroverzicht worden gemaakt;
  • De budgetcoach helpt bij het maken van financiële keuzes en het stellen van prioriteiten;
  • De budgetcoach leert de cliënt hoe om te gaan met betalingsachterstanden;
  • De budgetcoach kan tips geven over hoe meer inzicht te verkrijgen én te behouden in de financiële situatie.

Wanneer budgetcoaching?

Wat is budgetcoaching?