Wat is een minnelijke schuldsanering?

Indien een schuldsaneringstraject wordt opgestart wordt in overleg met de cliënt gekozen voor schuldbemiddeling of het aangaan van een saneringskrediet:

Schuldbemiddeling

Bij schuldbemiddeling doet de schuldhulpverlener een voorstel aan de schuldeisers tot het afkopen van de gehele schuldenlast. Er wordt berekend welk bedrag u van uw inkomsten mag behouden voor betaling van de vaste lasten en de huishouduitgaven. Al het meerdere wordt gedurende een periode van 36 maanden gereserveerd en jaarlijks uitbetaald aan de schuldeisers. Indien het schuldbemiddelingstraject slaagt, zullen de schuldeisers finale kwijting verlenen voor het gedeelte van de schuldenlast dat in deze periode van drie jaar niet betaald is kunnen worden.

Saneringskrediet

Ingeval van een saneringskrediet wordt door de schuldhulpverlener ook een voorstel voor het afkopen van de schuldenlast gedaan aan de schuldeisers. Hierbij is het niet zo dat er gedurende 36 maanden wordt ‘gespaard’ om zoveel mogelijk af te betalen, maar wordt berekend hoeveel er in een periode van 36 maanden gespaard zou kunnen worden. Dit bedrag wordt geleend bij bijvoorbeeld een (krediet)bank of familie, en wordt ineens ter beschikking gesteld aan de schuldeisers. Uiteraard moet nadien het geleende bedrag worden afgelost.

Bij schuldbemiddeling en saneringskrediet gaat het om een voorstel aan de schuldeisers tot het afkopen van de schuldenlast. De schuldeisers kunnen ook afwijzend op dit voorstel reageren. In dat geval kan InBalans Budget Hulp Nederland u bijstaan bij het aanvragen van een wettelijke schuldsaneringsregeling.