Wanneer budgetcoaching?

De budgetcoach begeleidt de cliënt tijdelijk, en zorgt samen met de cliënt voor een gezonde en blijvende balans tussen inkomsten en uitgaven.

Financiele problemen

Financiële problemen kunnen op verschillende manieren ontstaan. Dit kan zijn door een terugval in inkomsten, een life-event, door het onvoldoende hebben van overzicht over de financiële situatie of door het maken van onverantwoorde keuzes en het aangaan van langdurige financiële verplichtingen. Iedere situatie is anders en vraagt om een aanpak op maat.

Onze budgetcoaches streven samen met de cliënt naar een duurzaam financieel evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven, waarbij geholpen wordt met het opstellen van een sluitende begroting. Hierdoor worden financiële problemen voorkomen en de financiële zelfredzaamheid vergroot.

Wat is budgetcoaching?

Wat doet een budgetcoach?