Herken de signalen bij medewerkers

Onderzoek van het Nibud wijst uit dat bijna vier op de vijf werkgevers één of meer medewerkers met schulden in dienst heeft. Driekwart van hen krijgt te maken met het afwikkelen van loonbeslagen.

Schuldproblemen zorgen onder meer voor stress, verminderde productiviteit en toenemend ziekteverzuim en frauderisico's. Daarom is het van belang financiële problemen bij medewerkers snel te herkennen, bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Signalen die (kunnen) duiden op financiële zorgen bij een medewerker zijn:

1. Loonbeslag

2. Toename (kortdurend) ziekteverzuim

3. Verzoek om lening of voorschot

4. Werknemer leent geld van collega's

5. Werknemer belt onder werktijd met schuldeisers en deurwaarders

6. Fraude en diefstal

7. Verzoek om extra werkuren

8. Werknemer is stressgevoelig of heeft concentratieproblemen

Niet alleen medewerkers met lopende financiële problemen kunnen worden geholpen, maar ook medewerkers die financiële problemen dreigen te krijgen of die willen weten of op financieel gebied alles goed is geregeld.

Werkgeverstips bij loonbeslag