Missie en visie

Missie

Onze missie is het begeleiden en coachen van mensen met financiële zorgen, gericht op het indien mogelijk weer zelfstandig verrichten van de financiën, waarbij een verantwoorde balans bestaat tussen de inkomsten en uitgaven en daarin blijvend verantwoorde keuzes worden gemaakt.

Visie

Steeds meer mensen hebben, door verschillende oorzaken, problemen en vragen op financieel gebied, zoals bij het opzetten van een financiële thuisadministratie, het op peil krijgen van de inkomsten, het verkrijgen van inzicht in het beschikbare budget, maar ook het treffen van betalingsregelingen, sparen en het maken van verantwoorde budgettaire keuzes. Uitgaande van de eigen kracht van onze cliënten bieden wij begeleiding en coaching, waarbij zelfredzaamheid steeds voorop staat. Gestreefd wordt daarbij naar een duurzame financiële en administratieve balans en zelfstandigheid.