Budgetcoaching

Budgetcoaching is het kortdurend begeleiden en coachen van mensen, die het lastig vinden om op een verantwoorde manier met hun geld om te gaan of door verschillende oorzaken op financieel gebied vastlopen.

Het doel van budgetcoaching is dat men weer zelfstandig de eigen financiën kan beheren, en daarbij blijvend verantwoorde keuzes maakt. Financiële zelfredzaamheid staat steeds voorop.

Het traject van budgetcoaching kent drie fasen: inventarisatie, begeleiding en nazorg.

Inventarisatie

In de eerste fase wordt aan de hand van het voeren van gesprekken de financiële situatie in kaart gebracht, evenals de bestaande schulden. Er wordt een inkomsten- en uitgavenoverzicht gemaakt, waardoor inzicht in de financiële situatie ontstaat. In deze fase wordt het budget vastgesteld en wordt inzichtelijk hoe problematisch de situatie is. Daarbij wordt gekeken naar inkomensverruimende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van toeslagen, maar ook zal ingeval van beslag de beslagvrije voet worden gecontroleerd op de juistheid daarvan.

Begeleiding

Vervolgens wordt een plan van aanpak gemaakt voor de schuldsituatie. Daarover worden afspraken gemaakt en indien nodig wordt er in overleg met de schuldeisers naar een oplossing gezocht. Daarbij is ook aandacht voor de aan de financiële problemen ten grondslag liggende oorzaken. Er wordt gekeken naar de gemaakte keuzes, er wordt geleerd om te budgetteren en om veranderingen door te voeren. In deze fase is sprake van intensieve coaching. Er wordt gewerkt aan bewustwording en het verkrijgen van nieuwe inzichten, zodat verantwoorde keuzes ontstaan.

Nazorg

In de nazorgfase is de situatie gestabiliseerd. Belangrijk is dat geleerd wordt om het budget blijvend in balans te houden.

Wij leveren individueel maatwerk. Iedere cliënt is uniek en heeft een individuele aanpak nodig. Wij bezoeken onze cliënten thuis, ook in de avonduren. In de eigen vertrouwde omgeving zijn mensen het meest op hun gemak.

Wanneer budgetcoaching?

Wat doet een budgetcoach?